Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytucje, urzędy » Instytuty i ośrodki badawcze
Przemysł i energetyka » Tworzywa sztuczne
Przemysł i energetyka » Opakowania z tworzyw sztucznych
Opis firmy
Historia Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

1962
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostało z dniem 01.07.1962 r. Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych (CBKAiMCh) w Toruniu.

1965
Po reorganizacji CBKAiMCh powstaje Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych "CEBEA" w Krakowie, Oddział w Toruniu.

1970
Na mocy uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r. dotychczasowe CBKUCh "CEBEA" zostało przemianowane na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA" w Krakowie, Oddział w Toruniu.

1972
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. został utworzony z dniem 01.04.1972 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem" (OBRMiUCh) w Toruniu.

1999
Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1998 r. nastąpiła reorganizacja i utworzenie z dniem 01.01.1999 r. Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu.

2002
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2002 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" i utworzenie z dniem 04.11.2002 r. w oparciu o część zakupionego Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Oddziału Zamiejscowego Tworzyw i Farb w Gliwicach.

2004
Pismem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lipca 2004 r. w oparciu część zakupionego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego "Erg" utworzono z dniem 01.08.2004 r. Oddział Zamiejscowy w Jaśle.

2008
Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. z dniem 01.01.2008 r. nastąpiło włączenie do naszego Instytutu następujących jednostek badawczo-rozwojowych: Instytutu Barwników i Produktów Organicznych z siedzibą w Zgierzu, Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil" z siedzibą w Piastowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych z siedzibą w Oświęcimiu.
W wyniku przyłączenia wyżej wymienionych jednostek dotychczasowy Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" otrzymał nazwę: "Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników" z siedzibą w Toruniu.

2009
Z dniem 01.10.2009 r. z Instytutu IMPiB został wyłączony Oddział Zamiejscowy w Jaśle.
Z dniem 03.12.2009 r. z Instytutu IMPiB został wyłaczony Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu.

2011
Z dniem 01.11.2011 r. z Instytutu IMPiB został wyłączony Oddział Zamiejscowy w Zgierzu.


Aktualnie Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu składa się z trzech oddziałów:
- Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu,
- Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach,
- Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie.
Oferta firmy
Obecna struktura organizacyjna Instytutu IMPiB i zakres posiadanych kompetencji pozwala na stworzenie kompleksowej oferty merytorycznej w zakresie realizowanych badań i zleceń z przemysłu. Instytut IMPiB jest jedynym krajowym instytutem badawczym o tak interdyscyplinarnym charakterze, oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, w tym: modyfikacji i przetwórstwa termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, kauczuków i elastomerów, farb i lakierów oraz budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Kompleksowa oferta badawcza Instytutu IMPiB, to m.in. działalność prowadzona w ramach laboratoriów akredytowanych:
- laboratorium w Toruniu
- laboratorium w Gliwicach
- laboratorium w Piastowie

PEŁNA OFERTA INSTYTUTU IMPIB JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ.
Słowa kluczowe
Tworzywa sztuczne - wyroby, przetwórstwo, Folia i artykuły foliowe, Opakowania i pojemniki, Rury, kształtki, złączki,
Fotografie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
województwo Kujawsko-pomorskie
tel: 56 650 00 44
tel: 56 659 84 22-23
fax: 56 650 03 33
strona www: www.impib.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu